Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η Αρμόδια Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ανακοίνωσε τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, για τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Παρασκευής 10-2-2012. Για την ανάγνωση της γνωμοδότηση πατήστε εδώ.