Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΩ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΑΖΕΙ Η C-LINK ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Με το ένα πόδι στα Δωδεκάνησα βρίσκεται η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου, εντείνοντας τον ανταγωνισμό με την Blue Star Ferries, καθώς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με ψήφους 6-3, απεφάνθη ότι η θυγατρική της, C Link Ferries μπορεί να συμμετάσχει στους διαγωνισμούς για τις άγονες γραμμές.

Μετά τη γνωμοδότηση αυτή, η Επιτροπή για το διαγωνισμό του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, αρμόδια για τις άγονες γραμμές, πήρε το «πράσινο φως» και ανακήρυξε, χθες, μειοδότη τη C Link τόσο για τις γραμμές των Δωδεκανήσων όσο και της Ικαρίας - Σάμου. Επίσης, μειοδότης ανεδείχθη και η εταιρεία ΛΑΝΕ στη γραμμή Κυθήρων - Αντικυθήρων.

Απόρριψη προσφορών

Επισημαίνεται ότι στο σχετικό διαγωνισμό οι προσφορές της C Link για Δωδεκάνησα και Ικαρία - Σάμο είχαν απορριφθεί από την Επιτροπή, γιατί η εταιρεία έχει καταθέσει αίτηση, «σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του Ν. 3588/2007 και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 2 του νόμου αυτού, στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης» όπως αναφερόταν στο σκεπτικό της επιτροπής.

Επίσης, η ίδια επιτροπή είχε απορρίψει και τις προσφορές της Blue Star Ferries, με «καινοφανείς και άκρως πρωτότυπους τυπικούς λόγους», όπως υποστήριξε τότε η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωσή της.

Κατά των απορρίψεων κατέθεσαν ενστάσεις τόσο η C Link όσο και η Blue Star Ferries. Η δεύτερη κατέθεσε ένσταση και «υπέρ» της απόρριψης της προσφοράς της C Link Ferries, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία κακώς συμμετέχει στο διαγωνισμό, αφού έχει εμπλακεί στο Πτωχευτικό Δίκαιο (άρθρο 99, νόμος v. 3588/2007) με αίτηση που έχει καταθέσει στο δικαστήρια της Μυτιλήνης μαζί με τη μητρική της, Νel Lines.

Προκήρυξη διαγωνισμών

Στο σημείο αυτό, να σημειωθεί ότι στην προκήρυξη των αγόνων γραμμών αναφέρεται ότι, για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό οι εταιρείες, θα πρέπει να μεταξύ άλλων να προσκομίσουν «Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν είναι σε αναγκαστική διαχείριση, δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, ή υπό ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (άρθρο 182 ΠτωχΚ), ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής των άρθρων 99 επ. Ν. 3588/2007, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή συνδιαλλαγής των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες διαδικασίες».

Ωστόσο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με την απόφαση-γνωμοδότηση 576/2012, απεφάνθη ότι η C Link μπορεί να συμμετάσχει στους διαγωνισμούς για τις άγονες γραμμές (δεν έγινε γνωστό το αιτιολογικό της απόφασης). Επισημαίνεται ότι τη γραμμή της Ικαρίας-Σάμου εξυπηρετούσε ήδη η C Link με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, καθώς η ΑΝΕΚ δεν δέχτηκε να συνεχίζει να εξυπηρετεί μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, αφού η εκμετάλλευσή της απεδείχθη ζημιογόνος.

Τις άγονες των Δωδεκανήσων εξυπηρετεί, με την ίδια διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, η Blue Star Ferries, με το πλοίο «Διαγόρας». Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η ίδια επιτροπή απέρριψε όλες τις ενστάσεις της Blue Star Ferries.

Η Blue Star Ferries έχει, πάντως, τη δυνατότητα να καταθέσει ένσταση στον υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστή Μουσουρούλη, κατά της απόφασης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όπως και να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Υπενθυμίζεται ότι ήδη, με επίσημες ανακοινώσεις της έχει κάνει λόγο για φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού.

Το κρίσιμο θέμα, βέβαια, είναι πόσο μπορεί να συνεχισθεί αυτός ο έντονος ανταγωνισμός και το χτύπημα των τιμών, (πρόσφατα μόλις η Nel Lines ανακοίνωσε νέες μειωμένες τιμές στη γραμμή Χίου-Μυτιλήνης), με δεδομένες τις τεράστιες ζημίες των εταιρειών.

Στο μεταξύ, έληξε, χθες, η προθεσμία για την κατάθεση προτάσεων αναφορικά με το ακτοπλοϊκό ζήτημα, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαλόγου που έχει ανοίξει το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν η ΠΝΟ, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) και η Ενωση Πορθμείων, και απέστειλαν τις προτάσεις τους προς το υπουργείο.

Κόντρα στο Αιγαίο

Αν τελικά η C Link πάρει την έγκριση για την εξυπηρέτηση των γραμμών των Δωδεκανήσων, τότε η σύγκρουσή της με την Βlue Star Ferries θα επεκταθεί σε όλο το Αιγαίο σχεδόν, αφού οι δύο εταιρείες θα διασταυρώσουν τις... ρότες τους τόσο στη γραμμή Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη όσο και στα Δωδεκάνησα.

Η ΝΕΛ, όπως αναφέρουν στελέχη της εταιρείας, προτίθεται να ναυλώσει το European Express που θα εξυπηρετεί την άγονη γραμμή με το Ro-ro Aqua Hercules, το οποίο τώρα έχει ναυλώσει στο εξωτερικό αξιοποιώντας σχετική έγκριση δρομολόγησης που έχει λάβει ήδη.

Πηγή:naftemporiki.gr