Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013

ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Το συνολικό ετήσιο λειτουργικό κόστος της ναυτιλιακής βιομηχανίας για το 2012 μειώθηκε κατά 1,8% σε σύγκριση με το 2011, έτος κατά το οποίο αυξήθηκε κατά 2,1% σε σύγκριση με το 2010. Πρόκειται για μια ικανοποιητική εξέλιξη, εν όψει και μιας πιθανής βελτίωσης της εικόνας της παγκόσμιας οικονομίας, όπως αναφέρεται στην ετήσια μελέτη OpCost 2013 της Moore Stephens.
Στη μελέτη OpCost 2013 σημειώνεται επίσης ότι παρατηρείται μια σημαντική μείωση του κόστους σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες πλοίων και είναι καθαρό ότι οι πλοιοκτήτες έχουν εστιάσει στην ελαχιστοποίηση του κόστους και στη διατήρηση μετρητών το 2012 και το 2013.
Η μελέτη OpCost 2013 είναι το μοναδικό εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης του λειτουργικού κόστους των πλοίων και αποκαλύπτει ότι ο δείκτης λειτουργικού κόστους των bulker ήταν κάτω επτά μονάδες ή 3,9%, ενώ ο δείκτης των δεξαμενόπλοιων έπεσε πέντε μονάδες ή 3% το 2012 σε σύγκριση με το 2011.
Στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ο δείκτης μειώθηκε επίσης κατά τρεις μονάδες ή 1,8%.
Επισημαίνεται ότι η αντίστοιχη OpCost 2012 έδειξε μια αύξηση του κόστους κατά πέντε και τρεις μονάδες στα bulker και τα δεξαμενόπλοια αντιστοίχως και πέντε μονάδες αύξηση στα containerships.
Σε ό,τι αφορά το κόστος πληρώματος, σημειώθηκε μια πτώση κατά 0,2% το 2012 σε σύγκριση με το 2011. Τα δεξαμενόπλοια παρουσίασαν συνολική μείωση του κόστους πληρώματος 2,3% κατά μέσο όρο σε σύγκριση με την αύξηση 2,2% που κατεγράφη στην περυσινή έκθεση.
Στα δεξαμενόπλοια τύπου Aframaxes η μείωση στο κόστος πληρώματος έφθασε το 5,2%, ενώ στα Suezmaxes και στα δεξαμενόπλοια μεταφοράς προϊόντων οι μειώσεις ήταν 4% και 3,8% αντίστοιχα. Οι μόνες κατηγορίες στα δεξαμενόπλοια που έδειξαν αύξηση του κόστους πληρώματος ήταν τα πλοία μεταφοράς υγραερίου (LPG Carriers) μεταφορικής ικανότητας 3.000-8.000 κ.μ. και τα Panamax όπου οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 5,2% και 2,8% αντίστοιχα.
Στα πλοία ξηρού χύδην φορτίου το κόστος πληρώματος έπεσε κατά 0,5% έναντι αύξησης 2,8% που είχε σημειωθεί πέρυσι. Οι πλοιοκτήτες των Panamax πλήρωσαν σε μισθούς 3,7% λιγότερα σε σύγκριση με το 2011, ενώ μεγαλύτερη ήταν η μείωση του μισθολογικού κόστους στα handysize στα επίπεδα του 4,8%.
Στα containerships, η μείωση του κόστους πληρωμάτων ήταν 1%, έναντι αύξησης 3,4% πέρυσι και μόνο οι διαχειριστές των πλοίων μεταφοράς ψυγείων είδαν το κόστος να αυξάνεται κατά 3,7% σε σύγκριση με πέρυσι.
Το κόστος μειώθηκε επίσης κατά 1,9% και στον τομέα των συντηρήσεων και επισκευών, ενώ αντιθέτως πέρυσι είχε αυξηθεί κατά 1,1%. Πάντως, ειδικά στα cargo ships μεταφορικής ικανότητας 25.000 dwt και άνω σημειώθηκε αύξηση 5%, ενώ και στα πλοία μεταφοράς υγραερίου 70.000-85.000 κ.μ. σημειώθηκε αύξηση 3,2%.
Η πτώση του κόστους για το σύνολο της κατηγορίας των bulkers ήταν 4,6%, για τα δεξαμενόπλοια 2,9% και για τα containerships 2%.
Επίσης, σημαντική πτώση σημειώθηκε στο κόστος ασφάλισης που έφθασε το 6,2% στο σύνολο όλων των κατηγοριών των πλοίων. Μόνο στα οχηματαγωγά (roros), στα LPG carriers μεταξύ 70.000 και 85.000 κ.μ. όπως επίσης και στα very large containerships σημειώθηκε αύξηση του ασφαλιστικού κόστους, 5,1%, 3% και 1,4% αντιστοίχως.


ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ