Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013

LOUIS CRUISES: ΖΗΜΙΕΣ 30 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ 2012

Κατακόρυφη πτώση εμφάνισαν οι ζημίες της Louis το 2012 και διαμορφώθηκαν στα 30,4 εκατ. ευρώ από 82,7 εκατ. ευρώ το 2011. Όπως τονίζεται, το 2012 υπήρξε μια πολύ δύσκολη χρονιά για το Συγκρότημα κυρίως λόγω της δραστηριοποίησης του στην αγορά κρουαζιέρας από τον Πειραιά. Αποτέλεσμα της μεγάλης μείωσης του αριθμού επιβατών, εξαιτίας της γενικότερης κατάστασης στην Ελλάδα, ήταν η μείωση για τον τομέα κρουαζιέρων του λειτουργικού κέρδους από εργασίες προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων από 24,7 εκατ. ευρώ, στα 14,0 εκατ. ευρώ και η αύξηση της καθαρής ζημίας από εργασίες μετά τα έξοδα χρηματοδότησης από 18,3 εκατ. ευρώ, σε 24,7 εκατ. ευρώ. Σε ότι αφορά τα ξενοδοχεία τα καθαρά αποτελέσματα από εργασίες ήταν ελαφρά αυξημένα, ενώ το καθαρό τους κέρδος ήταν 1,2 εκατ. ευρώ για το 2012 έναντι ζημίας 1,8 εκατ. ευρώ το 2011.


ΠΗΓΗ: dealnews.gr