Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013

MINOAN LINES: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ

Η Minoan Lines, παράλληλα με τη δυναμική ανάπτυξη που σημειώνει,  αναγνωρίζει την ευθύνη που της αναλογεί απέναντι στο περιβάλλον και δίνει ιδιαίτερη προτεραιότητα σε θέματα ενεργειακής διαχείρισης. Προσαρμοζόμενη στις απαιτήσεις της MARPOL και του SHIP ENERGY EFFICIENCY MANAGEMENT PLAN (Πρόγραμμα Διαχείρισης Ενεργειακής Αποδοτικότητας του πλοίου) το οποίο τέθηκε σε ισχύ από 01/01/2013. Η Minoan Lines υιοθετεί καινοτόμες μεθόδους βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των πλοίων του στόλου της. Κατά την διάρκεια της πρόσφατης προγραμματισμένης ακινησίας για τη συντήρηση των πλοίων Ε/Γ-Ο/Γ KNOSSOS PALACE και Ε/Γ-Ο/Γ FESTOS PALACE στο ναυπηγείο Νεώριο Σύρου, τοποθετήθηκαν βελτιωμένα πτερύγια προπελών που εξασφαλίζουν υψηλότερη ενεργειακή απόδοση των πλοίων, καθώς και επικάλυψη της γάστρας των πλοίων με σιλικονούχα, φιλικά προς το περιβάλλον χρώματα. Στόχος των παραπάνω εργασιών είναι η πλήρης εναρμόνιση της εταιρείας με το SHIP ENERGY EFFICIENCY MANAGEMENT PLAN και ταυτόχρονα η μείωση των εκπομπών ρύπων του διοξειδίου του άνθρακα δίνοντας έτσι, σημαντικό πλεονέκτημα στην εταιρεία και στα πλοία της. Απώτερος σκοπός της Minoan Lines είναι να μειωθεί το περιβαλλοντολογικό της αποτύπωμα, με την σταδιακή μετατροπή των πλοίων της, σε πλοία περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον. Αποδεικνύει έτσι έμπρακτα την περιβαλλοντική της ευαισθησία και συνείδηση, εναρμονίζοντας τις λειτουργίες των γραφείων, αλλά και των πλοίων της, σύμφωνα με το ευαίσθητο και εύθραυστο φυσικό μας περιβάλλον ISO 14001:2004.