Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΑΠΑΝΤΛΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Φ/Γ SANTA

Ολοκληρώθηκαν απογευματινές ώρες του Σαββάτου με τη χρήση της Φ/Γ - Λάντζας ΠΕΡΙΚΛΗΣ Κ Ν.Π. 10771 υπό την εποπτεία στελεχών της Λιμενικής Αρχής Ρεθύμνου οι εργασίες απάντλησης πετρελαίων και λιπαντελαίων του Φ/Γ SANTA, σημαίας Μολδαβίας, χωρίς να παρατηρηθεί διαρροή ρυπογόνου ουσίας προς τη θάλασσα ή την ακτή. Επίσης, ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταφόρτωσης κατασχεθέντος φορτίου του πλοίου στην ανωτέρω Φ/Γ - Λάντζα ενώ μεγάλο μέρος αυτού παρέμεινε επί του πλοίου και δεν κατέστη δυνατόν να καταμετρηθεί και να εκφορτωθεί λόγω εισροής υδάτων στα αμπάρια εξαιτίας των πολλαπλών ρηγμάτων που έχει υποστεί. Oι ακριβείς ποσότητες κατασχεθέντων πετρελαιοειδών και φορτίου τσιγάρων του πλοίου SANTA που παραδόθηκαν στο Τελωνείο Ρεθύμνου είναι : πέντε χιλιάδες εκατόν πενήντα λίτρα καυσίμων (πετρέλαιο), τριακόσια λίτρα σεντινόνερα, είκοσι λίτρα λιπαντέλαια και οκτακόσια ενενήντα χαρτοκιβώτια τα οποία περιέχουν το καθένα πενήντα κούτες των δέκα πακέτων των είκοσι τσιγάρων.