Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012

NEL LINES: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Σύμφωνα με καταγγελία που έφτασε στο Dailypress24, η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου προχώρησε σε μείωση των αποδοχών των δοκίμων αξιωματικών κατά παράβαση της Συλλογικής Σύμβασης στα πλοία της. Στην επιστολή αναφέρεται χαρακτηριστικά: "Η διοίκηση της Ναυτιλιακής Εταιρίας Λέσβου με ένα πρωτοφανή τρόπο αποφάσισε να πληρώνει τους δοκίμους αξιωματικούς με καθαρό μηνιαίο μισθό 800 ευρώ καταστρατηγώντας τη συλλογική σύμβαση ακτοπλοΐας 2011 που έχουν υπογράψει όλοι οι επίσημοι φορείς. Αυτό άρχισε να το εφαρμόζει από τη μισθοδοσία του Ιουνίου χωρίς κανένας να ενημερώσει τους ναυτικούς." Τέλος αναφέρει πως: "Οι ναυτικοί δεν μπορούν να καταγγείλουν επώνυμα στους αρμοδίους φορείς αυτά που γίνονται στη ΝΕΛ γιατί φοβούνται μη χάσουν τη δουλειά τους."
 Το Dailypress24 αναδημοσιεύει, χωρίς να υιοθετεί, μόνο ένα μέρος της καταγγελίας καθώς σε αυτή υπάρχουν επώνυμες αναφορές και σχολιασμοί για άτομα, που δεν μπορούν να αποδειχθούν.