Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012

ΟΛΠ:ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 10 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, κ. Γιώργος Ανωμερίτης, στα πλαίσια του διεθνούς συνεδρίου το οποίο διεξήχθη στην Αθήνα από τον Ο.Λ.Π. Α.Ε. και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MEMO, τόνισε πως η εξωστρέφεια του οργανισμού και η ενεργός συμμετοχή στα διεθνή δρώμενα αποτελεί για την παρούσα διοίκηση στρατηγική επιλογή. Ήδη ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. συμμετέχει ενεργά σε όλες τις διεθνείς δραστηριότητες και Οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση Λιμένων, Μεσογειακή Ένωση Λιμένων Κρουαζιέρας, τα συνέδρια της SeaTrade κ.α. Η MedCruise μάλιστα το 2011 εξέλεξε ως Πρόεδρο της, τον Γενικό Διευθυντή του Ο.Λ.Π. Α.Ε., κ. Σταύρο Χατζάκο. Παράλληλα όμως ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. συμμετέχει ενεργά μαζί και με άλλα λιμάνια (Valencia, Genoa, Venice, Marseilles, Koper) σε σειρά Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. δραστηριοποιείται και συμμετέχει σε δέκα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, τα οποία είναι όλα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ύψους χρηματοδότησης 2.170.914 Ευρώ. Τα προγράμματα αυτά είναι το MEMO, το TERCONMED, το CLIMEPORT, το PORTA, το SEATOLAND, το MOS4MOS, το SUPPORT, το SEEMARINER, το CUSTOMMED και το S-PORT.