Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011

ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΗ ΦΟΥΚΟΥΣΙΜΑ

Συνεχίζεται ο αγώνας για τον περιορισμό της διαρροής ραδιενέργειας από τον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα.Σύμφωνα με μετρήσεις που πραγματοποίησε η Υπηρεσία Πυρηνικής Ασφάλειας της Ιαπωνίας, σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από τους αντιδραστήρες 5 και 6 του πυρηνικού εργοστασίου, τα επίπεδα του ραδιενεργού ιωδίου στη θάλασσα είναι 1.150 φορές υψηλότερα από το ανώτατο επιτρεπτό όριο.Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιούκιο Εντάνο δήλωσε χαρακτηριστικά ,«Η ακτινοβολία φαίνεται να προέρχεται από τη μερική τήξη ράβδων καυσίμου που ήρθαν σε επαφή με το νερό που χρησιμοποιείται για την ψύξη του αντιδραστήρα».H διαχειρίστρια εταιρείας του σταθμού, Tokyo Electric Power (Tepco),ζήτησε τη βοήθεια της Γαλλίας για το περιορισμό της διαρροής ραδιενέργειας από τον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα.Στο μεταξύ εργαστήρια που συνεργάζονται με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας πραγματοποίησαν μετρήσεις στην ατμόσφαιρα πάνω από την Ελλάδα,από τις οποίες προέκυψε πως υπάρχουν ίχνη Καισίου.Οι συγκεντρώσεις αυτές θεωρούνται αναμενόμενες και δεν υπάρχει η παραμικρή επίπτωση στην υγεία ή στο περιβάλλον.Έτσι δεν υπάρχει λόγος λήψης οποιουδήποτε μέτρου προστασίας στη χώρα μας.