Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΣΤΟ Φ/Γ NOUR M

Στο πλαίσιο της έρευνας σχετικά με το φορτηγό πλοίο NOUR M, σημαίας Σιέρρα Λεόνε, ολοκληρώθηκε παρουσία του αρμόδιου Εισαγγελέα, του κ. Διευθυντού Τελωνείου, καθώς και Κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου, η εκφόρτωση των πενήντα πέντε εμπορευματοκιβωτίων container από το πλοίο, στην προβλήτα του λιμένα Ακαντιάς.
Από τους διενεργηθέντες δειγματοληπτικούς ελέγχους, στους οποίους συμμετείχαν και δύο Πυροτεχνουργοί Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, καθώς και ένας Πυροτεχνουργός της ομάδας Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., επιβεβαιώνεται η αρχική εκτίμηση ότι πρόκειται για μεταφορά πολεμικού υλικού. Συγκεκριμένα:

α) τριάντα ένα εμπορευματοκιβώτια περιέχουν ξύλινα κυτία με φυσίγγια διαμετρήματος 7,62x39mm,

β) δέκα εμπορευματοκιβώτια περιέχουν ξύλινα κυτία με φυσίγγια διαμετρήματος 12,7x108mmκαι

γ) δεκατέσσερα εμπορευματοκιβώτια περιέχουν ξύλινα κυτία με φυσίγγια διαμετρήματος 14,5x114mm.

Μετά την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης και του δειγματοληπτικού ελέγχου, προσωπικό του τελωνείου Ρόδου προέβη στη μολυβδοσφράγιση και των πενήντα πέντε εμπορευματοκιβωτίων, ενώ από στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, προσωπικό του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών και της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., λαμβάνονται ειδικά ενδεδειγμένα μέτρα ασφάλειας στην προβλήτα εναπόθεσης των εμπορευματοκιβωτίων.
Σημειώνεται ότι μετά τη μεταφορά των εμπορευματοκιβωτίων σε ασφαλές μέρος θα ξεκινήσει ο έλεγχος και η λεπτομερής πραγματογνωμοσύνη για το σύνολο του περιεχομένου τους, καθώς και η ακριβής καταγραφή του πολεμικού υλικού που εντοπίστηκε.