Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

"ΦΩΤΙΑ" ΣΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑΣ ΒΑΖΕΙ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Σοβαρά προβλήματα επικοινωνίας με τις νησιωτικές περιοχές της χώρας μας, αλλά και της Ευρώπης, θα προκαλέσουν αν υιοθετηθούν ορισμένες από τις προτάσεις που συζητούνται στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συνεδριάζει στο τέλος Ιανουαρίου με θέμα την περαιτέρω μείωση του θείου στα ναυτιλιακά καύσιμα. Ορισμένες δυνάμεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προωθούν την ιδέα μεταξύ άλλων να επεκταθεί το όριο του 0,1% της περιεκτικότητας σε θείο στο ναυτιλιακό καύσιμο και στα πλοία που εκτελούν τακτικά επιβατικά δρομολόγια από το 2015 και όχι το 2020 που εισηγείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον προτείνεται να διερευνήσει η Επιτροπή μέχρι το τέλος του 2013 τη δυνατότητα ορισμού νέων Περιοχών Ελέγχου των Εκπομπών Θείου (ΠΕΕΘ) στις θάλασσες της Ευρώπης και ειδικότερα στη Μεσόγειο Θάλασσα, πέραν της Βαλτικής, της Βορείου Θάλασσας και της Θάλασσας της Μάγχης. Οι τρεις παραπάνω θέσεις που περιλαμβάνονται στο «σχέδιο έκθεσης σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ που αφορά την περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων πλοίων», έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση της ευρωπαϊκής επιβατηγού ναυτιλίας, καθώς τα καύσιμα με ακόμη μικρότερη περιεκτικότητα σε θείο ανεβάζουν το συνολικό κόστος και καθιστούν τις θαλάσσιες μεταφορές λιγότερο ανταγωνιστικές από τις οδικές. Έτσι, αφενός πλήττονται τα αποτελέσματα των ακτοπλοϊκών εταιρειών και μάλιστα σε μία περίοδο ύφεσης, αφετέρου αυξάνεται το έργο των οδικών μεταφορών που κατά τεκμήριο είναι περισσότερο «εχθρικές» προς το περιβάλλον από τις θαλάσσιες, με βάση υπολογισμού τις εκπομπές αερίων ανά τόνο μεταφερόμενου φορτίου.

ΠΗΓΗ: Ναυτεμπορική
Μερική Αναδημοσίευση