Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση για τη λήψη μέτρων ώστε να επιτευχθεί μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακος από τα πλοία. Στη διαβούλευση, η οποία ξεκίνησε στις 19 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται στις 12 Απριλίου, έχουν τη δυνατότητα να συμμετοχής όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν εισηγήσεις από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους εμπειρογνώμονες στον τομέα της ναυτιλίας και της κλιματικής αλλαγής, ώστε να διαμορφωθεί ένα σχέδιο πιθανής πρότασης της Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να καταλήξει σε συγκεκριμένη πρόταση εντός του 2012, στην περίπτωση που δεν υπάρξει ανάλογη ολοκληρωμένη πρωτοβουλία σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών ή Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.