Τρίτη 3 Μαΐου 2011

ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Μπουτάρης μαζί με τον αντιπρόεδρο και αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου, κ. Σπύρο Παλαιογιάννη, υπέγραψαν από κοινού μνημόνιο κατανόησης και συνεργασίας, το οποίο προβλέπει τη χρήση φυσικού αερίου για την κίνηση όχι μόνο του στόλου των απορριμματοφόρων, αλλά και του συνόλου των οχημάτων του δήμου. Αναλυτικότερα το μνημόνιο προβλέπει:
α) τη χρήση φυσικού αερίου στο στόλο των απορριμματοφόρων και γενικά των οχημάτων του δήμου Θεσσαλονίκης είτε με αντικατάσταση παλαιών οχημάτων με νέα είτε με την μετατροπή των κινητήρων υφιστάμενων οχημάτων σε κινητήρες καύσης διπλού καυσίμου,
β) τη χρηματοδότηση, από Κοινοτικά ή άλλα προγράμματα για αγορά νέων απορριμματοφόρων και οχημάτων φυσικού αερίου,
γ) την εγκατάσταση πρατηρίου ανεφοδιασμού φυσικού αερίου σε χώρο ιδιοκτησίας του δήμου Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτηση του στόλου απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων του δήμου που θα δημιουργηθεί.
Η ΔΕΠΑ έχει τη τεχνογνωσία αλλά και το προσωπικό για να επιτύχει το συγκεκριμένο εγχείρημα, καθώς έχει ήδη κατασκευάσει και λειτουργεί από δεκαετίας δύο σταθμούς πλήρωσης οχημάτων με φυσικό αέριο στο νομό Αττικής, εξυπηρετώντας σήμερα 400 λεωφορεία και περίπου 110 απορριμματοφόρα διάφορων δήμων.