Σάββατο 27 Απριλίου 2013

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε/Γ-Ο/Γ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ ΙΙ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΑΜΜΟΣ ΟΘΩΝΩΝ

Πρωινές ώρες σήμερα, το Ε/Γ-Ο/Γ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ ΙΙ Ν.Κ. 33, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Κέρκυρα για Διαπόντια Νησιά και επιστροφή στη Κέρκυρα, δεν προσέγγισε στο λιμάνι Άμμος των Οθωνών λόγω προσχώσεως αυτού. Στο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ ΙΙ δεν ανέμενε κανείς για αποβίβαση ενώ ανέμεναν προς επιβίβαση τρεις επιβάτες.