Σάββατο 9 Μαρτίου 2013

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ Ε/Γ-Ο/Γ SUPERFAST VI

Η Superfast Ferries του ομίλου Attica εξέδωσε δελτίο τύπου με το οποίο ανακοινώνει ότι σύναψε συμφωνία με την Genting Group για την πώληση του πλοίου Superfast VI, έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ 54 εκατομμυρίων καταβλητέου τοις μετρητοίς. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές Απριλίου 2013 με την παράδοση του πλοίου. Το Superfast VI θα αντικατασταθεί στη γραμμή Πάτρα - Ηγουμενίτσα - Ancona από άλλο πλοίο του Ομίλου. Από την συναλλαγή αυτή η εκτιμώμενη ζημία για την Attica Group θα ανέλθει σε Ευρώ 6,3 εκατομμύρια περίπου και θα περιληφθεί στα αποτελέσματα του 2012. Μετά την εξόφληση του τραπεζικού δανεισμού, της προμήθειας πώλησης του πλοίου και λοιπών εξόδων συναλλαγής, το εναπομείναν ποσό εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε Ευρώ 21 εκατομμύρια περίπου.