Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013

ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΤΑ ΚΟΣΤΗ

Συνεχίζουν να μειώνουν ταχύτητες τα πλοία σε μία προσπάθεια των πλοιοκτητών να μειώσουν τα κόστη και την προσφερόμενη χωρητικότητα. Μία έρευνα του οίκου αναλύσεων RS Platou σε περισσότερα από 5.500 πλοία, έδειξε ότι η μέση ταχύτητα του πλοίου το 2012 μειώθηκε κατά 3,3% σε σύγκριση με το 2011. Στα δεξαμενόπλοια η ταχύτητα μειώθηκε κατά 2,7% στους 11,8 κόμβους. Ειδικότερα σε ότι αφορά τα VLCC ο Platou αναφέρει ότι ο στόλος πλέει με μία ταχύτητα 12,3 κόμβων, μειωμένη κατά 2% σε σύγκριση με ένα έτος πριν. Αντίστοιχα στα πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου η επιβράδυνση της ταχύτητας είναι στα επίπεδα του 2,5% το τελευταίο τρίμηνο, ενώ στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων η μείωση είναι 1%. Τα πλοία αυτής της κατηγορίας κινούνται με μία μέση ταχύτητα 14,5 κόμβους. Η μείωση ταχύτητας είναι το πρώτο μέτρο που λαμβάνουν οι ναυτιλιακές εταιρείες προκειμένου να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της υπερπροσφοράς χωρητικότητας αλλά και το αυξημένο κόστος καυσίμων. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι η μειωμένη ταχύτητα συμβάλλει και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία.

ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ