Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ Κωστής Μουσουρούλης, έστειλε επιστολή σήμερα τα ξημερώματα προς την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία σε μία προσπάθεια να βρεθεί η χρυσή τομή και να λήξει η απεργία. Αναλυτικότερα, στην επιστολή αναφέρει:
«Με έκπληξη διαπιστώσαμε στην απαντητική επιστολή της Διοίκησης της ΠΝΟ ότι η Ομοσπονδία σας δεν επιθυμεί να ανταποκριθεί στην έγγραφη πρόσκλησή μας για συνέχιση του διαλόγου. Είναι κατανοητό ότι ως «αδιάλλακτη» δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί η στάση της πλευράς που προσκαλεί σε διάλογο, αλλά, αντίθετα, εκείνης που τον απορρίπτει. Στην ανωτέρω επιστολή σας, προτάσσεται το αίτημα να σας αποστείλουμε εγγράφως απαντήσεις στα ζητήματα εκείνα που αποτελούν και το αντικείμενο του διαλόγου. Όπως γνωρίζετε, το Υπουργείο έχει επανειλημμένα συναντηθεί με την Ομοσπονδία και έχει συζητήσει διεξοδικά τα ζητήματα των ναυτικών. Επικουρικά αναφέρω την αναλυτική απάντηση που σας αποστείλαμε σε όλα τα ζητήματα που είχατε θέσει στην από 15 Οκτωβρίου 2012 επιστολή σας.
Ως προς τα αιτήματα των κινητοποιήσεων, όπως έχουν διατυπωθεί από την Ομοσπονδία, σημειώνουμε τα ακόλουθα:
- «Επαναφορά των εργασιακών και κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των ναυτεργατών στο προ των Μνημονίων και των σχετικών Εφαρμοστικών Νόμων καθεστώς»
Αυτό αποτελεί ευχή και στόχο όλων των Ελλήνων προκειμένου να πιάσουν τόπο οι θυσίες στις οποίες έχουν υποβληθεί.
- «Αποκατάσταση της άδικης φορολόγησης των Ελλήνων Ναυτεργατών, οι οποίοι αντί να έχουν μηδενική φορολόγηση λόγω της ιδιομορφίας και των ιδιαίτερα σκληρών και ανθυγιεινών συνθηκών του επαγγέλματος και της ανεκτίμητης προσφοράς τους στην Εθνική οικονομία, υφίστανται περαιτέρω εξοντωτική αύξηση της φορολογίας εισοδήματός τους».
Όλοι οι Έλληνες καλούμαστε να συνεισφέρουμε στην κοινή προσπάθεια για ανάκαμψη. Σε αυτό το πλαίσιο λαμβάνονται μέτρα. Οι ιδιομορφίες και η προσφορά των Ελλήνων ναυτικών είναι απόλυτα αντιληπτές και γι’ αυτό το λόγο φορολογούνται με χαμηλότερους συντελεστές από κάθε άλλο κλάδο.
- «Άμεση ανάκληση του νομοσχεδίου»
Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις», μεταξύ άλλων :
· Επικαιροποιούνται διατάξεις, οι οποίες καθορίζουν το βασικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ελληνικής ναυτιλιακής διοίκησης σε ζητήματα ενίσχυσης της ασφάλειας ναυσιπλοΐας, καθώς και της ανάπτυξης της ναυτικής εργασίας και εκπαίδευσης.
· Δημιουργούνται οι θεσμικές προϋποθέσεις για οργανωτική αναδιάρθρωση και αποδοτικότερη λειτουργία του λιμενικού συστήματος της χώρας με σκοπό τις επενδύσεις, την ανάπτυξη και την απασχόληση.
·  Ρυθμίζονται, για πρώτη φορά, θέματα άσκησης ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής.
·  Θεσπίζονται διατάξεις για την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών της ακτοπλοΐας σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία της Ε.Ε..
Σε ό,τι αφορά στην ακτοπλοϊκή συγκοινωνία, το πρόβλημα είναι μεγάλο, αντικειμενικό και γνωστό σε όλους εδώ και καιρό. Είναι κυρίως η σημαντική μείωση της κίνησης ως αποτέλεσμα της ύφεσης και η ραγδαία αύξηση της τιμής του πετρελαίου διεθνώς.
Οι παρεμβάσεις του σχεδίου νόμου είναι οι απολύτως αναγκαίες για να εξασφαλισθούν οι θαλάσσιες ενδομεταφορές, να αποτραπεί ο αφελληνισμός των δραστηριοποιούμενων πλοίων και να αποφευχθεί περαιτέρω διόγκωση της ανεργίας.
Ειδικά για τη σύνθεση πληρώματος στα πλοία της ακτοπλοΐας, επισημαίνουμε ότι διατηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις και γίνονται παρεμβάσεις προσαρμογής λόγω εποχικότητας μόνο κατά τη χειμερινή περίοδο, όπου, πολλές φορές και σε αρκετές γραμμές, το πλήρωμα είναι αριθμητικά περισσότερο από τους επιβάτες. Στο ανωτέρω πλαίσιο είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε τυχόν επιμέρους θέματα σε ρεαλιστική βάση.
- «Υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για όλες τις κατηγορίες πλοίων»
Σας είναι γνωστό ότι κατά τις διαπραγματεύσεις με την τρόικα έχουμε επιτύχει να μην υπάρξει τροποποίηση του σχετικού θεσμικού πλαισίου περί ΣΣΕ, ενώ ήδη έχουμε διαμεσολαβήσει ενεργά ώστε να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο μερών. Γνωρίζετε πάντως πολύ καλά ότι η υπογραφή ΣΣΕ εμπίπτει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των συμβαλλομένων μερών.
- «Άμεση εξόφληση δεδουλευμένων αποδοχών και αναδρομικών πολλών μηνών στα πληρώματα των επιβατηγών πλοίων, ιδιαίτερα εκείνων της ακτοπλοΐας»
Είναι απολύτως κατανοητό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί και οι οικογένειές τους. Μετά από συνεχείς και εντατικές συνομιλίες με τις εταιρείες, έγινε σαφές ότι συνεχίζονται και εντείνονται εκ μέρους τους οι προσπάθειες για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων τους.
- «Άμεση αντιμετώπιση της όξυνσης της ανεργίας στους Έλληνες ναυτεργάτες, καταπολέμηση της λεγόμενης «μαύρης» εργασίας, που ανέρχεται στο 50% του συνόλου των εργαζομένων και ανταπόκριση επιτέλους του Γραφείου Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) στο ρόλο για τον οποίο ιδρύθηκε»
Σας ενημερώνουμε ότι το ΓΕΝΕ δεν πρόκειται να συγχωνευθεί με τον ΟΑΕΔ. Στόχος μας είναι να αναβαθμιστεί περαιτέρω και να αξιοποιηθεί προς όφελος των ναυτικών. Προς τούτο, έχουμε ήδη δρομολογήσει τις απαραίτητες ενέργειες. Το ΓΕΝΕ ήδη προετοιμάζεται για να αποκτήσει άμεσα διαχειριστική επάρκεια προκειμένου να μπορεί να αντλήσει πόρους από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013, ακριβώς για την ανακούφιση των ανέργων ναυτικών.
Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογούμε σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία Εργασίας και Ανάπτυξης, δυο νέες Ειδικές Δράσεις για τη δημιουργία / στήριξη της ναυτικής εργασίας:
(α) για τους άνεργους νέους ναυτικούς, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ 2007-2013 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ενδεικτικού προϋπολογισμού 6 εκατ. Ευρώ,
(β) για τη μεσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού ειδικά στην ακτοπλοΐα, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων», ενδεικτικού προϋπολογισμού 10 εκατ. Ευρώ.
Για την εξειδίκευση των ανωτέρω δράσεων στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων επιλεξιμότητας των συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. προγραμμάτων, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου θα προσκαλέσει την ΠΝΟ να διατυπώσει τις απόψεις και προτάσεις της.
- «Επαναφορά των παροχών του Οίκου Ναύτου προς τους ναυτεργάτες και τις οικογένειές τους στο φυσικό τους φορέα, τον Οίκο Ναύτου, ώστε να σταματήσει η απαράδεκτη και ταπεινωτική ταλαιπωρία των ναυτεργατών, εν ενεργεία και συνταξιούχων, από τον ΕΟΠΥΥ για την προμήθεια των φαρμάκων τους».
Σας ενημερώνουμε ότι υπηρεσίες υγείας στους ναυτικούς και τις οικογένειές τους, θα παρέχονται και στην κεντρική υπηρεσία καθώς και στα Παραρτήματα του Οίκου Ναύτου από το προσωπικό του ΕΟΠΥΥ.
Προς τούτο θα προστεθεί σχετική ρητή πρόβλεψη στο προωθούμενο σχέδιο νόμου.
Λόγω του γενικού επανασχεδιασμού στο χώρο της υγείας, δε μπορεί να επιτευχθεί κάτι περισσότερο άμεσα, ωστόσο παραμένει ο στόχος της πλήρους επαναφοράς της εποπτείας στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Κλείνοντας, πιστεύουμε ότι η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, θα επιδείξει την απαιτούμενη σύνεση και διάθεση για ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο, για τον οποίο το Υπουργείο είναι και θα είναι πάντοτε διαθέσιμο. Σας καλούμε εκ νέου σε συνάντηση σήμερα Δευτέρα και ώρα 12.00 μμ.
Άλλωστε, στο πνεύμα αυτό, στις 23 Νοεμβρίου 2012, η ΠΝΟ, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και το Υπουργείο, συζητήσαμε και καταλήξαμε σε πλαίσιο συμφωνίας για τη ναυτική εκπαίδευση, προς όφελος των σπουδαστών και της ελληνικής ναυτιλίας.
Είναι βέβαιο ότι οι άγονες αντιπαραθέσεις τορπιλίζουν την απαραίτητη προσπάθεια για την ενδυνάμωσητων θεσμικών σχέσεων και αυτό δεν θα είναι προς όφελος κανενός, πολύ δε περισσότερο των νησιωτών που η ζωή τους στηρίζεται στην ακτοπλοϊκή σύνδεση.
Οι αποφάσεις όσο δύσκολες και αν είναι πρέπει να λαμβάνονται.
Οι υποσχέσεις, όταν στερούνται αντικρίσματος είναι ανεύθυνες.
Εύκολες αποφάσεις και ανεύθυνες υποσχέσεις έχουν στοιχίσει ακριβά στη χώρα.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου
Κωστής Μουσουρούλης»