Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ

Στο νέο φορολογικό προβλέπεται η φορολόγηση και σε πλοία υπό ξένη σημαία, ανέφερε ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Κ. Μουσουρούλης, απαντώντας σε ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τις φοροαπαλλαγές των ναυτιλιακών εταιρειών. Ειδικότερα, ο κ. Μουσουρούλης σημείωσε πως σύμφωνα με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, προβλέπεται η φορολόγηση (tonnage tax) και στα πλοία υπό ξένη σημαία, η διαχείριση των οποίων γίνεται από εταιρείες στην Ελλάδα, κατ' αναλογία του συστήματος φορολόγησης που ισχύει και στα πλοία με ελληνική σημαία. Στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο, που κατατέθηκε τελικά στη Βουλή την Παρασκευή, προβλέπεται η τροποποίηση του άρθρου 26 του νόμου 27/1975, με το οποίο απαλλάσσονταν έως σήμερα από κάθε φόρο τα συγκεκριμένα πλοία με ξένη σημαία. Η τροποποίηση αναφέρει πως ο φόρος «βαρύνει τους αλλοδαπούς πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες για τα πλοία υπό ξένη σημαία, τα οποία έχουν τεθεί υπό τη διαχείριση ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, οι οποίες είναι αλληλέγγυα υπόχρεες με τις πλοιοκτήτριες εταιρείες για τη καταβολή του εν λόγω φόρου».


Πηγή: ΑΜΠΕ