Σάββατο 16 Ιουνίου 2012

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ Ε/Γ-Ο/Γ AQUA JEWEL 17/6/2012

Η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου εξέδωσε δελτίο τύπου με το οποίο ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων και των μελών του πληρώματος του πλοίου Ε/Γ-Ο/Γ AQUA JEWEL, ώστε να έχουν επαρκή χρόνο να ασκήσουν τα εκλογικά τους δικαιώματα, το πλοίο την Κυριακή 17/06/2012 θα αναχωρήσει από Σύρο στις 08:00' αντί 07:00'. Οι ώρες αφιξοαναχωρήσεων από τα ενδιάμεσα λιμάνια τροποποιούνται ως ακολούθως:
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/06: ΣΥΡΟΣ (ΑΝ 08.00) - ΠΑΡΟΣ (ΑΦ 09.25 ΑΝ 09.45) - ΣΕΡΙΦΟΣ (ΑΦ 11.15 ΑΝ 11.30) - ΣΙΦΝΟΣ (ΑΦ 12.20 ΑΝ 12.35) - ΚΙΜΩΛΟΣ (ΑΦ 13.35 ΑΝ 13.50) - ΜΗΛΟΣ (ΑΦ 14.50 ΑΝ 15.05) - ΚΙΜΩΛΟΣ (ΑΦ 16.05 ΑΝ 16.20) - ΣΙΦΝΟΣ (ΑΦ 17.20 ΑΝ 17.30) - ΣΕΡΙΦΟΣ (ΑΦ 18.20 ΑΝ 18.30) - ΠΑΡΟΣ (ΑΦ 20.10 ΑΝ 20.25) - ΣΥΡΟΣ (ΑΦ 21.50).
Για περαιτέρω ενημέρωση οι επιβάτες του ανωτέρω δρομολογίου μπορούν να επικοινωνήσουν με την Nel Lines στο τηλέφωνο 210 4115015 ή με τα κατά τόπους κεντρικά λιμενικά πρακτορεία της.