Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΤΟΥ Paris MOU

Η Γραμματεία του Paris MOU (Μνημόνιο Συνεργασίας των Παρισίων), ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του Συγκεντρωτικού Ελέγχου πλοίων, ως προς τον έλεγχο Ασφάλειας Κατασκευής και Γραμμών Φόρτωσης, ο οποίος διενεργήθηκε από 1η Σεπτεμβρίου έως και 30 Νοεμβρίου 2011, με τη συμμετοχή και της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο του  Συγκεντρωτικού Ελέγχου πλοίων συμπληρώθηκε με τη διενέργεια επιθεώρησης 4.386 πλοίων. Συνολικά, διαπιστώθηκαν 1.589 ελλείψεις σχετικές με το αντικείμενο του Συγκεντρωτικού Ελέγχου, ενώ σε 42 πλοία επιβλήθηκε το μέτρο της κράτησης (detention). Οι επιθεωρήσεις που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκστρατείας αφορούσαν κυρίως σε πλοία γενικού φορτίου/ πολλαπλής χρησιμότητας, χύδην φορτίου, εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και σε Δ/Ξ μεταφοράς χημικών προϊόντων και πετρελαίου. Επίσης, οι περισσότερες επιθεωρήσεις διενεργήθηκαν σε πλοία που έφεραν σημαία Παναμά, Μάλτας, Αντίγκουα, Μπαρμπούντα και Λιβερίας. Το μέτρο της κράτησης (detention) επιβλήθηκε σε 42 πλοία, κυρίως γενικού φορτίου/ πολλαπλής χρησιμότητας και χύδην φορτίου, για ελλείψεις σχετικές με το αντικείμενο του  Συγκεντρωτικού Ελέγχου, ενώ ποσοστό 31% των περιπτώσεων κράτησης αφορούσαν πλοία ηλικίας 30 ετών και άνω. Οι περισσότερες ελλείψεις σχετίζονταν με τη σήμανση του ύψους των εξάλων, τον εξαερισμό – αεραγωγούς – περιβλήματα, πληροφορίες και εξοπλισμό ευστάθειας/ αντοχής/ φόρτωσης και με δεξαμενές έρματος-καυσίμων και άλλες δεξαμενές, ενώ οι σημαίες με το μεγαλύτερο αριθμό κρατήσεων ήταν ο Παναμάς, ο Άγιος Βικέντιος, οι Γρεναδίνες και η Τουρκία. Η εκστρατεία του Συγκεντρωτικού Ελέγχου πλοίων διενεργήθηκε από κοινού με την Περιφερειακή Συμφωνία του Τόκιο (ΤokyoMOY), ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη των Περιφερειακών Συμφωνιών VinaDelMar, Ινδικού Ωκεανού (IndianOcean MOU), Μεσογείου (MedMOU) και της Μαύρης Θάλασσας (BlackSeaMOU), ακολούθησαν την ίδια διαδικασία κατά τη διάρκεια της εκστρατείας. Η Επιτροπή του ParisMOU(PortStateControlCommittee), κατά την 45η συνεδρίασή της το Μάιο του 2012, θα εξετάσει αναλυτικότερα τα αποτελέσματα του προαναφερθέντος Συγκεντρωτικού Ελέγχου, ενώ ακολούθως σχετική αναφορά θα υποβληθεί στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ).