Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012

ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΑΤ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΜΑ ΣΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ

Η διοίκηση του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου αποφάσισε να προχωρήσει σε μείωση των συντάξεων που χορηγεί κατά 7% αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2012, με αποτέλεσμα οι συνταξιούχοι ναυτικοί να δέχονται αλλεπάλληλες μειώσεις. Επίσης, η Τράπεζα της Ελλάδος ενημέρωσε τη διοίκηση του ταμείου πως τα αποθεματικά του θα υποστούν κούρεμα, με αποτέλεσμα να μειωθούν κατά 69,42% φτάνοντας στα 4,7 εκατομμύρια Ευρώ στις 12 Μαρτίου, από 15,3 εκατομμύρια Ευρώ που ήταν στις 9 Μαρτίου. Τέλος η διοίκηση ενέκρινε και την μεταφορά του ποσού της κρατικής επιχορήγησης των 75 εκατομμυρίων Ευρώ από τον προϋπολογισμό του Κεφαλαίου Ανεργίας - Ασθενείας Ναυτικών στον προϋπολογισμό του ΝΑΤ.