Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΤΑΣΘΑΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και κατόπιν διενεργηθέντων ελέγχων, διαπίστωσε οικονομικές και διαχειριστικές ατασθαλίες σε τέσσερα Παραρτήματα του Οίκου Ναύτου που εδρεύουν σε περιφερειακές Λιμενικές Αρχές. Ειδικότερα η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, ζήτησε από την Κεντρική Υπηρεσία του Οίκου Ναύτου, τη διενέργεια ενδελεχών διαχειριστικών ελέγχων, προκειμένου να προσδιοριστεί το ακριβές ποσό των ελλειμμάτων, τα οποία σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα πορίσματα των ελεγκτών του Οίκου Ναύτου  ανέρχονται στο ύψος των 775.000,00 ευρώ, περίπου. Τέλος, με αποφάσεις του Αρχηγού Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ. τέθηκαν σε διαθεσιμότητα οι εμπλεκόμενοι με τη διαχείριση των εν λόγω τεσσάρων Παραρτημάτων του Οίκου Ναύτου, βαθμοφόροι Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ και παράλληλα διενεργούνται Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις.