Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013

ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΣΤΟΛΟΥ

Σε διαρκή ρότα ποιοτικής αναβάθμισης βρίσκεται ο υπό ελληνική σημαία στόλος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Αυτό προκύπτει από την ηλικιακή σύνθεση του ελληνικού στόλου, αφού, από τα 44,023 εκατ. κoχ, συνολικής χωρητικότητας το Μάιο του 2013, τα 35,59 εκατ. κοχ αφορούσαν πλοία ηλικίας μέχρι 15 ετών.
Αντίστοιχα, το Μάιο του 2012, από τα 44,042 εκατ. κοχ, συνολικής χωρητικότητας τα 34,423 κοχ αφορούσαν πλοία ηλικίας μέχρι 15 ετών. Αντίστοιχα, το Φεβρουάριο του 2013, από τα 43,735 εκατ. κοχ συνολικής χωρητικότητας, τα 35 εκατ. κοχ αφορούσαν πλοία ηλικίας μέχρι 15 ετών.
Σε ό,τι αφορά τον αριθμό πλοίων το Μάιο του 2013, παρουσιάζεται μια μικρή κάμψη σε σχέση με τον αντίστοιχο Μάιο του 2012 (1.926 φέτος 1.989 πέρυσι), ενώ βρίσκεται στα ίδια επίπεδα σε ό,τι αφορά τη χωρητικότητα. Ωστόσο, έχει σημειωθεί αύξηση σε ό,τι αφορά τη χωρητικότητα, σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2013 κατά 288.000 κοχ. Η ποιοτική αναβάθμιση του υπό ελληνική σημαία στόλου είναι αποτέλεσμα των τεράστιων επενδύσεων που έχουν κάνει, την τελευταία δεκαετία, οι Ελληνες εφοπλιστές σε νεότευκτα πλοία.
Ο ελληνικός εφοπλισμός, σύμφωνα με τα στοιχεία τόσο της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου, όσο και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, συνεχίζει να στηρίζει το ελληνικό νηολόγιο, παρά τη μεγάλη κρίση που ταλαιπωρεί τη παγκόσμια ναυτιλία. Συγκεκριμένα, βάσει της ετήσιας έκθεσης του Committee το Μάρτιο του 2013, η ελληνική σημαία παρέμενε η πρώτη επιλογή των Ελλήνων εφοπλιστών, με 829 πλοία και 73,44 εκατ. dwt. Ακολουθούσε η Λιβερία με 442 ελληνόκτητα πλοία, χωρητικότητας 45,57 εκατ. dwt, και τρίτη η Μάλτα με 561 πλοία, χωρητικότητας 41,53 εκατ. dwt.
Στη τέταρτη θέση ήταν τα Marshall Islands με 519 πλοία, χωρητικότητας 36,56 εκατ. dwt, στην πέμπτη ο Παναμάς με 388 πλοία, χωρητικότητας 23 εκατ. dwt, οι Μπαχάμες με 238 πλοία, χωρητικότητας 16,23 εκατ. dwt, και η Κύπρος με 235 πλοία, χωρητικότητας 15,55 εκατ. dwt. Το Μάιο του 2013, ο υπό ελληνική σημαία στόλος άνω των 30.000 κοχ αριθμούσε 1.926 πλοία συνολικής χωρητικότητας 44,023 εκατ. κοχ.
Αντίστοιχα το Μάιο του 2012 αριθμούσε 1.989 πλοία χωρητικότητας 44,052 εκατ. κοχ και το αντίστοιχο μήνα το 2011 2.045 πλοία με 42,966 εκατ. κοχ. Το μερίδιο του λέοντος σε ό,τι αφορά τη χωρητικότητα είναι τα πλοία άνω των 30.000 κοχ, αφού μετρούσαν, το Μάιο, 565 με συνολικής χωρητικότητα 39,58 εκατ. κοχ., ενώ το Φεβρουάριο του 2013 ήταν 567, με χωρητικότητα 39,374 εκατ. κοχ.

Το προφίλ

Το 2012, τα οικονομικά στοιχεία του υπό ελληνική σημαία στόλου παρέμειναν αρκετά ικανοποιητικά. Το ελληνικό νηολόγιο αριθμούσε 1.939 πλοία (χωρητικότητας άνω των 100 gt), που ισοδυναμούσαν με 43.613.921 gt. Η ελληνόκτητη ναυτιλία παρέμεινε στην πρώτη θέση διεθνώς. Ειδικότερα, ο ελληνόκτητος στόλος αριθμούσε 3.428 πλοία (μεγαλύτερα των 1.000 gt), με 245,14 εκατομμύρια dwt, αντιπροσωπεύοντας 15,56% της παγκόσμιας χωρητικότητας σε dwt. Η ελληνική σημαία κατέχει την έκτη θέση στη διεθνή κατάταξη (σε dwt) και τη δεύτερη στην Ε.Ε. (σε gt).
Ο ελληνόκτητος στόλος υπό σημαίες κρατών-μελών της Ε.Ε. αντιπροσωπεύει το 42,72% της κοινοτικής χωρητικότητας (σε dwt). Επιπροσθέτως, οι Ελληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν το 23,55% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων (αργού πετρελαίου), το 17,20% του παγκόσμιου στόλου φορτηγών μεταφοράς φορτίων χύδην σε χωρητικότητα dwt και 12,51% του παγκόσμιου στόλου πλοίων μεταφοράς χημικών/παραγώγων πετρελαίου σε χωρητικότητα dwt (εξαιρουμένων των υπό ναυπήγηση πλοίων).
Στο τέλος Δεκεμβρίου 2012, οι παραγγελίες νεότευκτων πλοίων ελληνικών συμφερόντων ανήλθαν σε 304 πλοία (άνω των 1.000 gt), συνολικής χωρητικότητας 29,56 εκατ. dwt. Από τα πλοία αυτά, 102 είναι δεξαμενόπλοια που αντιπροσωπεύουν το 22,34% της παγκόσμιας ναυπηγούμενης χωρητικότητας (σε dwt) και συμπεριλαμβάνουν 32 δεξαμενόπλοια LNG/LPG που αντιστοιχούν στο 28,69% της παγκόσμιας χωρητικότητας (dwt), καθώς και 134 φορτηγά πλοία που αντιστοιχούν σε 11,51% της συνολικής ναυπηγούμενης χωρητικότητας στην κάθε κατηγορία αντιστοίχως, 60 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που αντιστοιχούν σε 9,39% της ναυπηγούμενης χωρητικότητας (dwt) και 8 είναι άλλα πλοία.
Είναι αξιοσημείωτο ότι οι παραγγελίες της ελληνικής πλοιοκτησίας, το 2012, εξακολουθούν να υποδηλώνουν μία τάση διαφοροποίησης προς εξειδικευμένα πλοία, όπως τα LNG, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και σε πλατφόρμες offshore και πλοία εξόρυξης πετρελαίου (drilling ships).


ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ