Τρίτη 18 Ιουνίου 2013

NEL LINES: ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΔΕΚΤΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Η αίτηση εξυγίανσης της που είχε υποβάλει η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 106 επ. Ν.3588/2007 που συζητήθηκε στις 05 Οκτωβρίου 2012, πρωτόδικα δεν έγινε δεκτή.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το διοικητικό συμβούλιο που έλαβε γνώση, αποφάσισε όπως εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο για τη θεραπεία της απόφασης αυτής και συνάμα να προβεί σε κάθε πρόσφορη ενέργεια με στόχο τη διατήρηση της βιωσιμότητας και της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας.

Όπως αναφερόταν στην ανακοίνωση της εταιρείας για τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, η Συμφωνία Εξυγίανσης συνήφθη στις 13/9/2012, μεταξύ της ΝΕΛ και των πιστωτών της Millenium Bank και Antelope Shipping INC, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 62,5% των συνόλου των πιστωτών της και το 75% των εμπραγμάτως ασφαλισμένων πιστωτών.

Στη συνέχεια, η συμφωνία υπεβλήθη προς έγκριση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης την 18/9/2012, οπότε και με προσωρινή διαταγή χορηγήθηκαν τα προβλεπόμενα από το νόμο προληπτικά μέτρα. Η υπόθεση συζητήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου στις 5 και 9 Οκτωβρίου 2012, οπότε και παρετάθη η άνω προσωρινή διαταγή και επεκτάθηκαν τα προληπτικά μέτρα και στην θυγατρική εταιρεία ΣΙ-ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ N.Ε. Κατά την ακροαματική διαδικασία είχε δηλωθεί και η προσχώρηση της τράπεζας FB Bank στην Συμφωνία Εξυγίανσης, ανεβάζοντας έτσι τα ποσοστά των συμβαλλομένων πιστωτών σε 75%, επί του συνόλου και στο 99% των εμπραγμάτως ασφαλισμένων.


Πηγή: www.capital.gr