Τρίτη 14 Μαΐου 2013

ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΑΜΑ - ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεση των δρομολογίων και την εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών στις δρομολογιακές γραμμές Πέραμα - Παλούκια Σαλαμίνας και Πέραμα - Φανερωμένη Σαλαμίνας. Πρόκειται για τις μοναδικές πορθμειακές γραμμές στη χώρα στις οποίες οι πλοιοκτήτες δεν έχουν ανταποκριθεί στην υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης των πλοίων, ενώ δεν διαφαίνεται πρόθεση συμμόρφωσης με τη νομοθεσία.
Με την ασφαλιστική κάλυψη αποζημιώνονται πλήρως οι επιβάτες σε περίπτωση ατυχήματος ή ζημιάς κατά την διάρκεια του πλου, αλλά και οι θιγόμενοι σε περίπτωση θαλάσσιας ρύπανσης.
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, ανταποκρινόμενος στα σχετικά αιτήματα των πλοιοκτητών στις δύο προαναφερθείσες γραμμές, έχει χορηγήσει μέχρι σήμερα τρεις συνολικά παρατάσεις συμμόρφωσης, ενώ λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες συγκοινωνιακές ανάγκες, λόγω των Εορτών, των Αργιών του Αγίου Πάσχα αλλά και της 1ης Μαΐου, αποφάσισε στο πλαίσιο εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, να δοθεί η δυνατότητα συνέχισης εκτέλεσης των δρομολογίων των πλοίων της γραμμής, μέχρι και σήμερα, Δευτέρα, 13-05-2013, την οποία όρισε ως καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης της Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Κάλυψης.
Παρόλα αυτά και παρόλο που έχει εκδοθεί σχετική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία σαφώς αναφέρει ότι τα πλοία της συγκεκριμένης γραμμής εμπίπτουν στις διατάξεις της προαναφερθείσας νομοθεσίας και παρόλο που έχει εκδοθεί απόφαση του Τμήματος Εκδίκασης Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία απορρίφθηκε η αίτησή τους για αναστολή προσκόμισης της Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Κάλυψης, οι συγκεκριμένοι πλοιοκτήτες δεν έχουν προσκομίσει μέχρι και σήμερα τις απαραίτητες Βεβαιώσεις.
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου προχώρησε στην τροποποίηση δρομολογίων από άλλες δρομολογιακές γραμμές ώστε να καταπλεύσει στον Πειραιά ικανός αριθμός πλοίων προκειμένου συνεχιστεί η λειτουργία των πορθμειακών γραμμών Περάματος - Παλουκίων Σαλαμίνας και Περάματος – Φανερωμένης Σαλαμίνας.
Το επιβατικό κοινό που κάνει χρήση των εν λόγω πορθμειακών γραμμών μπορεί να επικοινωνεί με τις Λιμενικές Αρχές Σαλαμίνας (Τηλ: 210-4677277) και Περάματος (Τηλ: 210-4410441) ώστε να τους παρέχονται οι κατάλληλες οδηγίες σχετικά με την δυνατότητα και τον τρόπο μετακίνησής του, ενώ ζητείται η κατανόησή του για τις τυχόν δυσλειτουργίες που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τις προσεχείς ημέρες.