Παρασκευή 19 Απριλίου 2013

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, συναντήθηκε χθες με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων της Κύπρου, Τάσο Μητσόπουλο. Τα βασικά ζητήματα που συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση των δύο Υπουργών ήταν τα ακόλουθα:
·Η περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου στον τομέα της ναυτιλίας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών
·Η ανάληψη από την Ελλάδα της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, κατά την οποία το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου θα αποτελεί τον εθνικό συντονιστή επί θεμάτων ναυτιλίας και θαλάσσιων μεταφορών
·Οι επιπτώσεις της δημοσιονομικής κρίσης στη ναυτιλιακή βιομηχανία των δύο χωρών
·Ζητήματα διεθνών νομοθετικών ρυθμίσεων, τόσο στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
·Η θαλάσσια σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου
·Η συνεργασία σε προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (πρώην Interreg).