Τετάρτη 10 Απριλίου 2013

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ Ν.Σ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΝΕΣ, ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

Σε δημόσια διαβούλευση, για διάστημα δύο μηνών, θέτει από σήμερα το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, τον ανασχεδιασμό του επιδοτούμενου δικτύου των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών (άγονες γραμμές). Οι γραμμές που χαρακτηρίζοντας «άγονες» σε ετήσια βάση έναντι μισθώματος, είναι αυτές για τις οποίες δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από πλοιοκτήτες, στο πλαίσιο της διαδικασίας τακτικής δρομολόγησης. Το ακτοπλοϊκό δίκτυο έως σήμερα δεν είναι αυστηρά καθορισμένο, αφού διαμορφώνεται από τις γραμμές όπου οι πλοιοκτήτες δρομολογούν τα πλοία τους ελεύθερα αλλά και από αυτές που εξυπηρετούνται με δημόσιες συμβάσεις έναντι μισθώματος. Για πρώτη φορά, στα βασικά κριτήρια, που αφορούν τον ανασχεδιασμό του δικτύου για τις άγονες και την υποβολή προτάσεων, τίθενται προϋποθέσεις για συμμετοχή και της τοπικής αυτοδιοίκησης, με σκοπό την κάλυψη του κόστους, αλλά και την αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων. Σημειώνεται ότι από τις 35 επιδοτούμενες ακτοπλοϊκές γραμμές, οι 13 ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και οι άλλες 22 στο υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. Ο προϋπολογισμός για τις άγονες γραμμές το 2013 ήταν μειωμένος κατά 10% στα 83,5 εκατομμύρια ευρώ από τα 94 που ήταν το 2012. Επίσης το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 προβλέπει μείωση των δαπανών για τις άγονες γραμμές κατά 18 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 15 εκατ. το 2013 και 3 εκατ. ευρώ το 2014.

ΠΗΓΗ: ΑΜΠΕ