Δευτέρα 25 Μαρτίου 2013

ΜΕΙΩΣΗ 3,4% ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

H δύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, το µήνα Ιανουάριο
2013 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη δύναµη του Ιανουαρίου 2012, παρουσίασε µείωση κατά
3,4% έναντι µείωσης 4,1% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς
το 2011. Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, το µήνα Ιανουάριο 2013 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιανουαρίου 2012, παρουσίασε αύξηση 0,1%, έναντι αύξησης 0,5% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.