Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012

VIKING LADY - ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΠΛΟΙΟ

Το Viking Lady θα είναι το πρώτο υβριδικό πλοίο καθώς αυτή τη στιγμή τοποθετείται ένα υβριδικό σύστημα μπαταρίας για αποθήκευση ενέργειας. To πλοίο της Eidesvik Offshore, τροφοδοτείται από υγροποιημένο αέριο και είναι το πρώτο εμπορικό πλοίο εξοπλισμένο με κυψέλη καυσίμου για τη λειτουργία του συστήματος προώθησης. Η κυψέλη καυσίμου ισχύος 300 KW τοποθετήθηκε το φθινόπωρο του 2009 και έχει λειτουργήσει επιτυχώς για 18.500 ώρες, καθιστώντας το Viking Lady ως ένα από τα πιο οικολογικά πλοία στον κόσμο. Με την τοποθέτηση του συστήματος μπαταρίας το πλοίο θα λειτουργήσει όπως τα υβριδικά αυτοκίνητα με τη διαφορά ότι τόσο η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι τηρουμένων των αναλογιών υψηλότερη όσο και η απόσβεση της επένδυσης από την εξοικονόμηση καυσίμου πολύ ταχύτερη σε σύγκριση με τα κοινά οχήματα. Η μετατροπή του Viking Lady σε υβριδικό, αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου που ονομάζεται Fellowship, ενώ το καθιστά πρότυπο και για άλλα πλοία, καθώς συνδυάζει τη προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση καυσίμων και χρημάτων.