Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ Ευάγγελος Λαμπάκης, ζήτησε την υπογραφή κοινού πρωτοκόλλου συνεργασίας για την παραχώρηση της δυτικής χερσαίας ζώνης του λιμανιού από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης στη διάρκεια συνάντησης που είχε στα γραφεία του Οργανισμού. Το πρωτόκολλο συνεργασίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να προχωρήσει η έγκριση από τα αρμόδια Υπουργεία και να υπάρξει η τελική υπογραφή της συμφωνίας μεταβίβασης της χρήσης της δυτικής χερσαίας ζώνης, εκτός από τους χώρους που θα υλοποιηθεί το master plan του Οργανισμού Λιμένα. Ο κ Χρήστος Σκεύας, διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης, δεσμεύτηκε ότι το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού θα συνεδριάσει μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου προκειμένου να αποφασίσει για το θέμα. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ Ευάγγελος Λαμπάκης, τόνισε την ανάγκη να υπάρξει συναίνεση όσο το δυνατόν συντομότερα, υποστηρίζοντας πως είναι "ορατός ο κίνδυνος εφόσον μεταβιβαστεί η χρήση και εκμετάλλευση του λιμανιού σε κάποια εταιρία ή όμιλο ξένων συμφερόντων, να περιφραχτεί ο χώρος και να απαγορευτεί η πρόσβαση στους δημότες στη χερσαία ζώνη, με αποτέλεσμα την πλήρη αποξένωση των κατοίκων από την παραλία και τη θάλασσα".