Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ 23,1% ΤΟΥ ΟΛΠ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ανακοίνωσε σήμερα τη μεταβίβαση από το ελληνικό Δημόσιο 5.775.000 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 23,1% και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου, στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ. Η μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου επήλθε κατόπιν εκτέλεσης εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α') και της υπ' αριθμ. 195/2011 (ΦΕΚ 2501/Β') απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων. Αξίζει να τονίσουμε πως το δημόσιο, ελέγχοντας 100% το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ, ελέγχει έμμεσα τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου. Έτσι λοιπόν, το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΛΠ Α.Ε. διαμορφώνεται σε 51,04% και το ποσοστό του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ σε 23,1%.