Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

ΟΛΘ:ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε δέσμη ενεργειών ώστε να επιτευχθεί αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού της, μέσω της αναδιάρθρωσης των μορφών εργασίας, χωρίς ωστόσο να μειωθούν περαιτέρω οι αποδοχές των εργαζομένων. Σύμφωνα με τη σχετική έκδοση του Οργανισμού οι στόχοι για το τρέχον έτος έχουν ως εξής: 1. Εγκατάσταση αναδόχου εταιρίας παροχής υπηρεσιών φύλαξης με στόχο την εφαρμογή του ISPS Code. 2. Πιστοποίηση της ΟΛΘ Α.Ε. κατά ISO περιβαλλοντικής διαχείρισης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκριση της ΜΠΕ. 3. Παραχώρηση Σ.ΕΜΠΟ. σε συνδυασμό με τις προτάσεις του βασικού μετόχου. 4. Παραχώρηση υφιστάμενου τερματικού σταθμού κρουαζιέρας. 5. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παραχώρηση - εκμετάλλευση του κρηπιδώματος 10 (2ος προβλήτας) και χερσαίου χώρου για δημιουργία νέου τερματικού σταθμού κρουαζιέρας. 6. Δημιουργία ασύρματου δικτύου δωρεάν πρόσβασης στο ίντερνετ. 7. Κατασκευή νέας ιστοσελίδας της ΟΛΘ Α.Ε. 8. Δημιουργία νέου εταιρικού εντύπου το οποίο θα ενσωματώνει όλες τις νέες επενδύσεις που ολοκληρώθηκαν ή έχουν δρομολογηθεί στο λιμένα Θεσσαλονίκης. 9. Υποβολή πρότασης για το βραβείο της ESPO. Για το 2012 το θέμα του βραβείου είναι η προσέλκυση νέων για να εργαστούν στο λιμάνι αλλά και η προσέλκυση παιδιών στο λιμάνι. Καλό θα είναι να οργανωθούν εξειδικευμένες δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλος σε δηλώσεις του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., κ Στ.Αγγελούδης, ανέφερε χθες πως βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι σχετικές συζητήσεις με τους εργαζόμενους, και θα επιδιωχθεί συμφωνία με στόχο τη μείωση κόστους μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας. Ο ίδιος τάχτηκε κατά οποιουδήποτε επιπλέον "κουρέματος" των αποδοχών, ενώ διευκρίνισε πως η διευρυμένη παραγωγικότητα θα προέλθει τόσο από την αναδιάρθρωση της εργασίας όσο και μέσα από την προμήθεια νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.