Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑΣ

Η διακομματική επιτροπή που συνέστησε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, συζητά αυτή την ώρα στη Βουλή την άμεση λήψη μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών που επικρατούν σήμερα στην Ελληνική ακτοπλοΐα. Υπάρχει ένας άξονας δέκα βασικών μέτρων, ο οποίος εμπλουτίζεται και με σειρά άλλων, όπου προβλέπει τα ακόλουθα: 1) Αύξηση ρευστότητας ακτοπλοϊκών εταιρειών, μέσω της δυνατότητας εξόφλησης προμήθειας καυσίμων στα Ελληνικά Πετρέλαια κατά 50% εντός 4μήνου περίπου έτσι ώστε να συμπίπτει με την εξόφληση τιμολογίων από το Δημόσιο. 2) Μείωση ΦΠΑ για τις ακτοπλοϊκές μεταφορές. 3) Βελτίωση και ενίσχυση του επιδόματος ανεργίας των ναυτικών. 4) Κάλυψη από το Κράτος των εκπτώσεων εισιτηρίων για ειδικές κατηγορίες ατόμων. 5) Επιδότηση από ΕΣΠΑ για τη κατασκευή -αγορά πλοίου, ξενοδοχειακού εξοπλισμού, προσωπικού και γενικότερα όλους τους τομείς που επιδοτούνται οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. 6) Επανεξέταση της δομής του δικτύου της Ακτοπλοΐας. 7) Επανεξέταση της στελέχωσης και σύνθεσης των πληρωμάτων των πλοίων της ακτοπλοΐας. 8) Κατάργηση της Ελληνομάθειας. 9) Εφαρμογή εταιρικού ναυτολογίου. 10) Εφαρμογή επιχειρησιακών συμβάσεων. Τα παραπάνω μέτρα αποτελούν προτάσεις του Υπουργείου που υποβάλλει προς συζήτηση, στηριζόμενες στα υπομνήματα που έχουν υποβάλλει μέχρι τώρα για το θέμα της ακτοπλοΐας, το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, καθώς και η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία.