Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΤΗΝ ΕΡΜΙΟΝΗ

Η εταιρία ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε. δημιούργησε τρία νέα αιολικά πάρκα στην Αργολίδα, στο δήμο Ερμιονίδας, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 36 MW. Τα αιολικά πάρκα, ο υποσταθμός ισχύος 20kV/150kW και τα υπόγεια δίκτυα, ολοκληρώθηκαν μέσα σε διάστημα μόλις 9 μηνών, ενώ η ίδια εταιρεία έχει ήδη κατασκευάσει και θέσει σε λειτουργία δύο υδροηλεκτρικούς σταθμούς και πέντε αιολικά πάρκα. Το κόστος της επένδυσης ανέρχεται στα 47,8 εκατομμύρια Ευρώ, έχει υπαχθεί στον επενδυτικό νόμο και η χρηματοδότησή της ύψους 31,66 εκατομμύρια ευρώ ή ποσοστό 66,3%, προέρχεται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Σύμφωνα με την οικονομική μελέτη τα προβλεπόμενα έσοδα, σε πλήρη λειτουργία σε ετήσια βάση ανέρχονται περίπου στα 6 εκατομμύρια ευρώ ενώ αναμένεται συνεισφορά στα κέρδη της εισηγμένης κατά 0,6 εκατομμύρια ευρώ. Βασικοί μέτοχοι της Αιολική ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε. είναι η εταιρεία  FG Europe, εισηγμένη στο χρηματιστήριο και η οικογένεια Ρέστη.