Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

ΝΕΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ 16,2%

Καλπάζει η ανεργία στη χώρα μας, καθώς σύμφωνα με νέα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η ανεργία το μήνα  Μάρτιο διαμορφώθηκε στο 16,2%, από 15,9% τον Φεβρουάριο. Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 232.617 άτομα σε σχέση με το Μάρτιο του 2010 και κατά 24.111 άτομα σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2011, σημειώνοντας αύξηση 3,1%, φθάνοντας τα 811.000 άτομα. Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 238.574 σε σχέση με το Μάρτιο του 2010, μείωση της τάξεως 5,4%, περιορίζοντας τον αριθμό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού στα 4.185.000. Το ποσοστό ανεργίας για τους άνδρες αυξήθηκε στο 13,8% από 8,5% που ήταν το Μάρτιο του 2010, ενώ για τις γυναίκες αυξήθηκε στο 19,5% από 15,9%. Τέλος, στους νέους ηλικίας 15 - 24 ετών καταγράφεται το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας (42,5%) και στις ηλικίες 25 - 34 ετών (22,6%).