Τρίτη 3 Μαΐου 2011

ΚΛΕΙΝΕΙ ΚΑΙ Η EUROSTAR ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Η Eurostar ασφαλιστικη αναστέλει τη λειτουργία της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τράπεζα της Ελλάδος ανακάλεσε σήμερα την άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας. Η Eurostar Ασφαλιστική είναι μία εταιρεία η οποία επικεντρώνεται στον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτων με περιορισμένο μερίδιο αγοράς, περίπου το 1,07%. Ο στόλος της απαρτίζεται από 95.800 ασφαλισμένα αυτοκίνητα. Ο λόγος που οδήγησε τη Τράπεζα της Ελλάδος στο να ανακαλέσει την άδεια ήταν διότι η εταιρεία δεν κάλυψε κεφαλαιακές απαιτήσεις ύψους εννέα έως 10 εκατομμυρίων ευρώ που της ζητήθηκαν.