Δευτέρα 2 Μαΐου 2011

Η ΕΠΟ ΕΒΑΛΕ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟ CASSETA GATE

Ενώ στη τακτική δικαιοσύνη εκκρεμεί η υπόθεση με τις κασέτες, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία κλείνει την υπόθεση επειδή έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα του ενός μήνα. Ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας Ανδρέας Φάκος που είχε πάρει τον φάκελο από τον Κωνσταντίνο Σιμιτζόγλου, φαίνεται να παραδέχεται τα αδικήματα της απόπειρας εκβίασης του Γιώργου Δαλούκα από τον Αχιλλέα Μπέο. Το γεγονός όμως ότι τα αδικήματα διαπράχθηκαν 11 Σεπτεμβρίου του 2010, ενώ οι καταγγελίες από τον κ. Κούγια 9 Μαρτίου του 2011, το οποίο σημαίνει πως έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα του ενός μήνα που ορίζει ο νόμος, με αποτέλεσμα το αδίκημα της διαστρέβλωσης αγώνα να παραγράφεται από τα αθλητικά όργανα δικαιοσύνης. Αναλυτικά η απόφαση του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα: "Α. Σύμφωνα με την §1 του περί «ΒΙΑΣ» επιγραφόμενου άρθρου 19 του Πειθ. Κώδ. Ε.Π.Ο. (που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της §12 άρθρου 29 του Ν. 3479/ 2006) ορίζεται ότι: «Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί βία ή προσπαθεί να επηρεάσει έναν αξιωματούχο αγώνα ή ομάδα, για να προβεί σε ορισμένες ενέργειες ή να τον παρεμποδίσει με οποιονδήποτε τρόπο από το να ενεργήσει ελεύθερα, θα τιμωρείται με χρηματική ποινή 20.000 ευρώ τουλάχιστον και αγωνιστικό αποκλεισμό ή απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους».
- Εξάλλου στον ίδιο Κώδικα η §1 του άρθρου 22 προβλέπει τη «ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΑΓΩΝΑ» και διακελεύει ότι: «Οποιοσδήποτε ενεργεί με πράξεις ή παραλείψεις, έχοντας σκοπό τη διαστρέβλωση ή αλλοίωση των συνθηκών διεξαγωγής ή του αποτελέσματος ενός αγώνα κατά τρόπο ασύμβατο με την αθλητική δεοντολογία και νομοθεσία, τιμωρείται με ποινή.».
- Περαιτέρω το άρθρο 28 του Πειθ. Κώδ. προσδιορίζει με σαφήνεια το χρόνο «ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ» και στη μεν §1 διακελεύει ότι: «Κάθε παράβαση του παρόντος Κανονισμού και κάθε πειθαρχικό παράπτωμα που προβλέπεται και διαπράχθηκε από νομικό ή φυσικό πρόσωπο, που υπάγεται στις διατάξεις αυτού και δεν καταγγέλθηκε έγγραφα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη διάπραξή του, παραγράφεται, εκτός αν άλλη διάταξη ρυθμίζει διαφορετικά την προθεσμία της παραγραφής», στη δε §2 ορίζει ότι: «Τα αδικήματα των άρθρων 20 (πλαστογραφία), 21 (δωροδοκία - στοίχημα) 24 (ντόπινγκ) παραγράφονται μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από την τέλεσή τους».
Β. Με την από 08-03-2011 παραγγελία της Διευθύνουσας την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προς τον Αντ/ λέα Κων. Σιμιτζόγλου, διενεργήθηκε ποινική προκαταρκτική εξέταση, «προς διερεύνηση των καταγγελομένων στην εκπομπή Δίκη της Δευτέρας, που προβλήθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό BLUE SKY την 28-02-2011 και 07-03-2011, για τυχόν τέλεση αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αξιοποίνων πράξεων».
- Εξάλλου στις 09-03-2011 προσήλθε αυθορμήτως στον Αντ/ λέα Πρωτ. Αθηνών Αριστ. Κορέα ο δικηγόρος Αλέξ. Κούγιας και παρέδωσε «δύο CD συνοδευόμενα από κείμενο απομαγνητοφωνήσεως», δηλώνοντας ότι περιήλθαν στο γραφείο του εντός λευκού φακέλου περί το τέλος Φεβρουαρίου 2011.
- Μετά την περαίωση της προκαταρκτικής εξέτασης ο αρμόδιος Εισαγγελέας, εκτιμώντας το αποδεικτικό υλικό που συγκέντρωσε (ένορκες καταθέσεις μαρτύρων, ανωμοτί εξέταση μετά υπομνήματος του Αχιλλέα Μπέου κ.λ.π.) ενήργησε τα εξής: 1) Άσκησε ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της «Απόπειρας εκβίασης, στην οποία ο υπαίτιος μεταχειρίστηκε απειλή βλάβης δραστηριότητας που ασκεί ο εξαναγκαζόμενος, με σκοπό να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος» - Άρθ. 385 §1 β' Ποιν. Κώδ. - παρήγγειλε δε την ενέργεια προανάκρισης και προσδιόρισε ως χρόνο τέλεσης το έτος 2010 (Βλ. συνημ. Φ/Α της υπ' αριθ. βιβλ. ,μηνύσεων Ω11/1/14-04-2011 δικογραφίας).
2) Εξήγαγε αντίγραφα και σχημάτισε άλλη δικογραφία, για περαιτέρω έρευνα ως προς τα όσα σχετίζονται με τον ποδοσφαιρικό αγώνα «ΜΑΚΑΜΠΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ» στην Ιταλία, και
3) Απέστειλε προς τον Ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα ίδια υπηρεσιακά αντίγραφα, τα οποία είχαμε ζητήσει με τα από 11ης και 14ης Μαρτίου έγγραφά μας, προκειμένου να αξιολογήσουμε το πειθαρχικό σκέλος της υπόθεσης.
Γ. Από την όλη εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών της παραπάνω δικογραφίας και της ασκηθείσης ποινικής δίωξης, φέρεται ως υπαίτιος της απόπειρας εκβίασης ο Αχιλλέας Μπέος (Πρόεδρος Δ.Σ. της Π.Α.Ε. «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ») και ως παθών ο διαιτητής Γεώργιος Δαλούκας (αξιωματούχος αγώνα - άρθ. 1 Πειθ. Κώδ.) που διαιτήτευσε στη Θεσσαλονίκη τον ποδοσφαιρικό αγώνα πρωταθλήματος μεταξύ των ομάδων «ΑΡΗΣ - Π.Α.Ο» στις 11 Σεπτεμβρίου 2010.
- Εξ επόψεως πειθαρχικής, η πλημμεληματική εκβίαση του άρθρου 385 §1 β' Ποιν. Κώδ. προσιδιάζει και ευρίσκει απήχηση στη νομοτυπική μορφή του περί «ΒΙΑΣ» άρθρου 19 ή του περί «ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗΣ ΑΓΩΝΑ» άρθρου 22 του Πειθαρχικού Κώδ. Ε.Π.Ο., που εκτίθενται στη μείζονα σκέψη (από στοιχ. Α' της παρούσης).
- Επειδή όμως ο χρόνος τέλεσης της συγκεκριμένης πράξης έλαβε χώρα στις 11-9-2010, πλην όμως αυτή καταγγέλθηκε εγγράφως (με την κατάθεση Αλεξ. Κούγια) για πρώτη φορά στις 09-03-2011, δηλ. σε πολύ μεταγενέστερο χρόνο, αφότου συμπληρώθηκε η προβλεπόμενη αποκλειστική προθεσμία του ενός (1) μήνα από τη διάπραξη (που ήδη έληξε στις 11-10-2010) έπεται ότι επήλθε εξάλειψη του πειθαρχικού παραπτώματος δια παραγραφής, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων: 19, 22, 28 §§1-2 του Πειθαρχ. Κώδ. Ε.Π.Ο., 240 - 243 Αστικού Κώδ. και 111 - 113 Ποινικού Κώδ. (Βλ. Ad hoc: 329/ 2010 Απόφαση Πειθ. Επιτροπής Ε.Π.Ο. και από 14-02-2011 ημετέρα Διάταξη, που επισυνάπτονται στην παρούσα).
Δ. Κατά συνέπεια πρέπει να τεθεί στο ΑΡΧΕΙΟ η υπό κρίση πειθαρχική υπόθεση.
Ο Ποδοσφαιρικός Εισαγγελέας

Ανδρέας Φάκος
Επίτιμος Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου".