Δευτέρα 2 Μαΐου 2011

ΕΚΠΤΩΤΗ Η ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΗΣ - ΤΟ ΠΡΩΤΕΥΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, κηρύσσει έκπτωτη τη Ναυτιλιακή Εταιρία της Σύμης, με διακριτικό τίτλο "Α.Ν.Ε.Σ Α.Ε", στην οποία είχε ανατεθεί η εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών Ρόδου - Σύμης - Τήλου - Νισύρου - Κω, καθώς και της γραμμής Ρόδου - Μεγίστης, ενώ, επιβάλλονται, επίσης, οι νόμιμες κυρώσεις, σε βάρος της αναδόχου. Στην ανακοίνωση, την οποία υπογράφει η υφυπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, κ. Ελπίδα Τσουρή, τονίζεται πως η απόφαση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι, η εταιρία δεν εκπλήρωσε, ως όφειλε, την υποχρέωσή της, για εμπρόθεσμη ανανέωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης δρομολογίων, όπως προβλέπεται από τις συμβατικές υποχρεώσεις της, καθώς και στο ότι αθέτησε την υποχρέωσή της για πλήρη εκτέλεση των δρομολογίων που είχε αναλάβει. Από τη πλευρά της η "Α.Ν.Ε.Σ Α.Ε" σε ανακοίνωσή της τονίζει πως το Ε/Γ - Ο/Γ ΠΡΩΤΕΥΣ εξυπηρετεί από το 2006 ανελλιπώς τις γραμμές του νότιου νησιωτικού συγκροτήματος της Δωδεκανήσου. Από τις αρχές του 2010 οι τράπεζες έπαυσαν να δέχονται την εκχώρηση των τιμολογίων από τις επιδοτήσεις ως εξασφάλιση για τη χρηματοδότηση της εταιρίας με αποτέλεσμα την ταμιακή ασφυξία της, καθώς όλα τα έξοδα έπρεπε να πληρώνονται μετρητοίς ενώ οι επιδοτήσεις πληρώνονταν με εξάμηνη καθυστέρηση. Πλέον το Ε/Γ - Ο/Γ ΠΡΩΤΕΥΣ θα εκτελεί μη επιδοτούμενα δρομολόγια μόνο στη δρομολογιακή γραμμή Ρόδου - Σύμης - Πανορμίτη. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής θα προκηρύξει εντός του Μαΐου νέο διαγωνισμό.