Πέμπτη 5 Μαΐου 2011

ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΟ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας φαίνεται πως νοσεί, καθώς μετά τα προβλήματα με τις προμήθειες ένα νέο έγγραφο βάζει φρένο στις προσλήψεις ειδικευμένων ιατρών. Συγκεκριμένα, με έγγραφο που απέστειλε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας, και κατ΄ εφαρμογήν της υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/31/οικ./80/3-1-2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που αφορά τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού για το έτος 2011, τονίζει ότι δεν θα προβούν σε οποιαδήποτε απόφαση έγκρισης προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ μέχρι νεοτέρας, προκειμένου να τηρηθεί ο λόγος 1 προς 5 και να εκδοθεί η κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων για τις προσλήψεις το 2011.